Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – ladepunkter for elbil

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – ladepunkter for elbil
Fylke: Viken (N)
Søker: HURUM KOMMUNE V/ SMART INNOVATION NORWAY AS
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler