Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – ladepunkter for elbil

Fylke: Akershus
Søker: HURUM KOMMUNE V/ SMART INNOVATION NORWAY AS
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: