Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – sykle til opplevelsespunkt

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – sykle til opplevelsespunkt
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 185 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel