Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – sykle til opplevelsespunkt

Fylke: Innlandet
Søker: NORDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 185 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: