Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Prosjektnavn: Klimavennlig transport
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LUNNER KOMMUNE
Tilskudd: 20 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler