Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Fylke: Innlandet
Søker: LUNNER KOMMUNE
Tilskudd: 20 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jan 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: