Klimasats-prosjekt

Klimavennlige tiltak for kommunal sektor

Fylke: Vestfold
Søker: SANDE KOMMUNE (VESTFOLD)
Tilskudd: 165 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Elsykkel, Lade tjenestebiler, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: