Klimasats-prosjekt

Kommunedelplan for ny bydel i Bodø

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE, PROSJEKTET NY BY - NY FLYPLASS
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har lagt til rette for særlig klimavennlig planlegging i den nye bydelen, spesielt ambisjonen om nullutslippsområde, som nå skal følges opp i kommunedelplanen. Kommunen er i gang med planprosessen, og er med i forskningsprosjektet FME ZEN.

Veileder til klimavennlig planlegging

I 2016 fikk kommune Klimasats-støtte for å lage en planveilder, se lenke under.

Relevante lenker