Klimasats-prosjekt

Kompetanseheving og kartlegging

Fylke: Østfold
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hvaler kommune har mottatt støtte til en stedsutviklingsutredning med særlig klimaambisiøst og innovativt fokus. Området er Skjærhalden, som er et utpreget sommersted med svært mange sommergjester med tilhørende transportbehov. I arbeidet inngår blant annet intervjuer med innbyggere og besøkende, trafikktelling, oppstart av system/sensor for måling av CO2-utslipp i Skjærhalden, GIS utredning/kompetanse gjennom samarbeid med Fredrikstad kommune. 

Prosjektet har i tråd med målsettingen etablert ideer til flere innovative og interessante løsninger som det er ønskelig å prøve ut, for eksempel klimavennlig transport for hytteeiere. Prosjektet har videre løftet frem nødvendigheten av at kommunen selv tar et mer offensivt grep, og ser på tiltak med klimaeffekt innenfor trafikk/samferdsel, som eksempelvis ny prismodell på offentlig parkering i randsonen til Skjærhalden, avvikling av parkeringsplasser i sentrum, gratis lånesykler med mere. 

Relevante lenker