Klimasats-prosjekt

Konsekvenser ved elektrifisering av bussflåten

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Aug 2019
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn: