Klimasats-prosjekt

Konsekvenser ved elektrifisering av bussflåten

Prosjektnavn: Konsekvenser ved elektrifisering av bussflåten
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport