Klimasats-prosjekt

Kulturhus/kulturkvartal i Vestby sentrum

Prosjektnavn: Kulturhus/kulturkvartal i Vestby sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Vestby kommune har utredet klimatiltak for et nytt kulturhus. Kommunen har blant annet sett på klimavennlige materialer som lavkarbonbetong, klimavennlige energiløsninger og fossilfri byggeplass.

Relevante lenker