Klimasats-prosjekt

Kulturhus/kulturkvartal i Vestby sentrum

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestby kommune har utredet klimatiltak for et nytt kulturhus. Kommunen har blant annet sett på klimavennlige materialer som lavkarbonbetong, klimavennlige energiløsninger og fossilfri byggeplass.

Relevante lenker