Klimasats-prosjekt

Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund

Prosjektnavn: Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport

Sundbåten er en båtrute som er en del av kollektivnettet og binder de ulike øyene i Kristiansund sammen. I prosjektet er det undersøkt løsninger for å anskaffe et nullutslippsfartøy, og det er laget en teknisk beskrivelse/spesifikasjon og et prisgrunnlag. A-point har vært engasjert som konsulent og Møre Maritime har utarbeidet teknisk spesifikasjon.