Klimasats-prosjekt

Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sundbåten er en båtrute som er en del av kollektivnettet og binder de ulike øyene i Kristiansund sammen. I prosjektet er det undersøkt løsninger for å anskaffe et nullutslippsfartøy, og det er laget en teknisk beskrivelse/spesifikasjon og et prisgrunnlag. A-point har vært engasjert som konsulent og Møre Maritime har utarbeidet teknisk spesifikasjon.