Klimasats-prosjekt

Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund

Prosjektnavn: Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport

Kristiansund kommune skal kvalitetssikre tidligere utredninger av elektrifisering av Sundbåten – en båtrute som er en del av kollektivnettet og binder de ulike øyene i Kristiansund sammen. Kvalitetssikring er avgjørende for at prosjektet kan gå videre.

Så langt har det vært et forsknings- og utviklingsprosjekt, men er nå et Pilot-T prosjekt med andre aktører.