Klimasats-prosjekt

La bilen stå!

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2020
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: