Klimasats-prosjekt

La bilen stå!

Prosjektnavn: La bilen stå!
Fylke: Rogaland (N)
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner