Klimasats-prosjekt

Labakken skole og idrettshall

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2021
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Færder kommune har fått støtte til klimavennlige byggematerialer og fossilfri byggeplass ved bygging av en ny skole.

Mål om 30 prosent klimakutt

Målet var å bygge en ny barneskole i passivhusstandard. Kommunen ville redusere klimagassutslippene med minst 30 prosent sammenliknet med et referansebygg. Det skulle blant annet være fossilfri byggeplass, solceller på taket, lavkarbonbetong og resirkulert armeringsstål.

Plusshus og fossilfrie maskiner

Den nye skolen står ferdig årsskiftet 2021/2022, og følgende klimatiltak er gjennomført:

  • Skolen er utført som et plusshus etter FutureBuilt sin definisjon. Det vil si at solcellene produserer mer energi enn bygget forbruker.
  • Skolen er energieffektiv, og bygget er oppført i henhold til passivhusstandard.
  • Kommunen har oppnådd over 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp med de alternative løsningene for materialbruk og energi.
  • Flere anleggsmaskiner, inkludert borerigger, har kun brukt biodiesel inne på skoletomta.

Bruk av massivtre utgikk på grunn av økte kostnader og krav til utforming av bygget, og det ble brukt mindre lavkarbonbetong enn tenkt. Det var også planer om en batteripark for å ta vare på solenergien, men dette ble for dyrt og utfordrende å gjennomføre.

Relevante lenker