Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebil Larvik kommune

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 172 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: