Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur og elektrifisering av maskinpark

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: