Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur og elektrifisering av maskinpark

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur og elektrifisering av maskinpark
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy