Klimasats-prosjekt

Ladepunkt Eid kommune, Eid vidaregåande skule

Fylke: Vestland
Søker: EID KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: