Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale elbiler

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Aug 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: