Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for offentlege tenestebilar i Bø kommune

Fylke: Telemark
Søker: BØ KOMMUNE, TEKNISK EINING
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Aug 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: