Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tenestebilar, tilsette og gjester

Fylke: Agder
Søker: SIRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: