Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til elbiler i Åsnes kommune

Fylke: Innlandet
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Aug 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Åsnes kommune fikk i 2018 og 2019 samlet støtte til etablering av 22 ladepunkter for bruk av kommunale tjenestebiler.

Resultater

Kommunen har etablert 52 ladepunkter, hvorav 30 er forbeholdt kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker