Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til elbiler i Åsnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt til elbiler i Åsnes kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Åsnes kommune fikk i 2018 og 2019 samlet støtte til etablering av 22 ladepunkter for bruk av kommunale tjenestebiler.

Resultater

Kommunen har etablert 52 ladepunkter, hvorav 30 er forbeholdt kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker