Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 802 862
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: