Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 802 862
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler