Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 471 600
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Askøy kommune har etablert 25 ladepunkter for kommunale tjenestebiler.