Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune

Fylke: Vestland
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 471 600
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jan 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Askøy kommune har etablert 25 ladepunkter for kommunale tjenestebiler.