Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: