Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler