Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bærum kommune

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: