Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bærum kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter i Bærum kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler