Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Des 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune har etabler 30 ladepunkt til bruk i kommunal tjeneste.