Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Arendal kommune har etabler 30 ladepunkt til bruk i kommunal tjeneste.