Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale eltjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: ENEBAKK KOMMUNE - ENHET FOR NATUR, GEODATA OG BYGGESAK
Tilskudd: 113 300
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Enebakk kommune har etablert 9 ladepunkter til bruk i kommunal tjeneste.