Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale eltjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale eltjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: ENEBAKK KOMMUNE - ENHET FOR NATUR, GEODATA OG BYGGESAK
Tilskudd: 113 300
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Enebakk kommune har etablert 9 ladepunkter til bruk i kommunal tjeneste.