Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jun 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: