Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler