Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale biler

Prosjektnavn: Ladestasjon for kommunale biler
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler