Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale biler

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: