Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale eltjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jun 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: