Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjon for kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 67 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Marker kommune har etablert fire ladepunkter for kommunale tjenestebiler i hjemmetjenesten.