Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 67 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Marker kommune har etablert fire ladepunkter for kommunale tjenestebiler i hjemmetjenesten.