Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: SEL KOMMUNE
Tilskudd: 162 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: