Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjon for kommunale tjenestebiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SEL KOMMUNE
Tilskudd: 162 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler