Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler