Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: