Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner kommunale tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND PARKERING/KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: