Klimasats-prosjekt

Lagring av karbon i landbruket

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: