Klimasats-prosjekt

Lagring av karbon i landbruket

Prosjektnavn: Lagring av karbon i landbruket
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Landbruk og skog