Klimasats-prosjekt

Landstrøm til kommunal havn

Fylke: Agder
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 112 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Lillesand kommune skulle utrede muligheten for landstrøm i den kommunale havna. Prosjektet ble dessverre avlyst da kommunen takket nei til tilskuddet.