Klimasats-prosjekt

Landstrøm til kommunal havn

Prosjektnavn: Landstrøm til kommunal havn
Fylke: Agder (N)
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 112 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet, Sjøtransport

Lillesand kommune skulle utrede muligheten for landstrøm i den kommunale havna. Prosjektet ble dessverre avlyst da kommunen takket nei til tilskuddet.