Klimasats-prosjekt

Lokal mobilitetsstrategi Lier

Prosjektnavn: Lokal mobilitetsstrategi Lier
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging