Klimasats-prosjekt

Lokal mobilitetsstrategi Lier

Fylke: Akershus
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: