Klimasats-prosjekt

Oppdatere veileder for bruk av tre i kommunal forvaltning

Fylke: Innlandet
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Apr 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Elverum kommune har vedtatt et politisk strategidokument for å fremme bruk av tre i kommunale bygg, og i bygging i kommunen for øvrig.

Strategi og mal

Kommunen har laget en strategi, og en mal for andre kommuner som ønsker å vedta en tilsvarende strategi. Begge finner du som vedlegg til sluttrapporten under. 

Strategien skal brukes aktivt for å skape økt interesse for bruk av tre, og utløse potensialet som ligger i næringsutvikling. Strategien skal også følges opp av kommunen gjennom egen virksomhet, og i rollen som planmyndighet, myndighetsutøver og samfunnsutvikler.

Relevante lenker