Klimasats-prosjekt

Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole

Prosjektnavn: Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SEL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt