Klimasats-prosjekt

Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole

Fylke: Innlandet
Søker: SEL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: