Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Kragerø kommune

Fylke: Telemark
Søker: KRAGERØ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Mat
Søknad:
Tilsagn: