Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Kragerø kommune

Prosjektnavn: Matsvinn i Kragerø kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: KRAGERØ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Mat