Klimasats-prosjekt

Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing

Prosjektnavn: Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 927 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Narvik kommune skal innarbeide klimahensyn i den nye arealplanen ved å ansette en dedikert medarbeider i to år.

Prosjektet har arbeidstittel "Karbonrike arealer i arealplan" og hadde oppstart oktober 2019. 

Relevante lenker