Klimasats-prosjekt

Mobilitets- og delingssenter – bærekraftig etterbruk av garasjen i Sofienberggata 7

Fylke: Oslo
Søker: BOLIGBYGG OSLO KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mai 2020
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: