Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse for Rotnes og Nittedal sentrum

Fylke: Akershus
Søker: NITTEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nittedal kommune skulle utarbeide en mobilitetsanalyse for Rotnes og nye Nittedal sentrum. 

I påvente av avklaringer rundt revisjonen av nasjonal transportplan og Oslopakke 3 er planarbeidet for nye Nittedal sentrum satt på vent. Mobilitetsanalysen omfatter dermed i hovedsak Rotnes med forbindelser mellom ulike områder som nye Nittedal sentrum og Nittedal stasjon.

Relevante lenker