Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan for Lørenskog kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsplan for Lørenskog kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging