Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan for Lørenskog kommune

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jun 2019
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: