Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Slemmestad

Fylke: Akershus
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Røyken kommune har høye ambisjoner for at Slemmestad skal bli en plussby med miljøvennlig og innovativ transport, og har i den forbindelse fått laget en mobilitetsplan.

Mobilitetsplanen skisserer hvordan Slemmestead kan bli en pilotarena for klimavennlig mobilitet og innovativ kollektivtransport. 

Planen beskriver også hvordan klimagassutslippene i kommunen kan reduseres ved at kommunens infrastruktur endres og nye mobilitetstjenester erstatter deler av biltrafikken.

Oppfølgingsprosjekt

Oppfølgingsprosjektet (se lenke under) skal foreslå tiltak som kommunen kan utføre for å endre transportvanene hos innbyggerne og redusere bruken av privatbil.

Relevante lenker