Klimasats-prosjekt

Mobilitetsportal

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: IKT/teknologi, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune skulle opprette en mobilitetsportal for Trøndelag. Løsningen var en app for bestilling og betaling, og omfattet taxi og bestillingstransport, kollektivtransport, bildeling, samkjøring, bysykler, gangruter, park and ride med mer. Appen skulle gjøre det enklere å kombinere ulike transporttilbud, og øke utnyttelsen av kjøretøy som allerede er i bruk. 

Gjennomført uten Klimasats-støtte

Endringer i prosjektet gjorde at fylkeskommunen overførte ansvaret for utvikling og lansering av mobilitetsportalløsningen til kollektivselskapet AtB. Fylkeskommunen sier at både målsetningen og intensjonen ved Klimasats-prosjektet vil bli ivaretatt. Siden prosjektet organiseres mer som en tradisjonell anskaffelse, endres grunnlaget for finansiering fra Klimasats. Arbeidet med prosjektet vil derfor fortsette, men uten støtte fra Klimasats. 

Erfaringer

  • Teknologiutviklingen går raskt, og det har blant annet kommet løsninger som delvis overlapper dette prosjektet.
  • Reguleringen av drosjevirksomheten er i endring, og fylkeskommunens rolle ovenfor drosjeselskapene har endret seg.
  • Billettløsninger blir stadig mer komplekse og omfattende.