Klimasats-prosjekt

Mobilitetspunkt Klepp stasjon

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 2 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2021
Type tiltak: Sykkel, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klepp kommune har gjort Klepp stasjon til et mobilitetspunkt for å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt. Tiltak som har blitt gjennomført:

  • bussholdeplassen er flyttet nærmere perrongen,
  • sykkelparkeringen er utvidet,
  • et sykkelhus med adgangskontroll er satt opp, og
  • gang- og sykkelveier er forbedret.
Relevante lenker