Klimasats-prosjekt

Mobilitetspunkt Klepp stasjon

Prosjektnavn: Mobilitetspunkt Klepp stasjon
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 2 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel, Transportplanlegging, Reisevaner

Klepp kommune har gjort Klepp stasjon til et mobilitetspunkt for å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt. Tiltak som har blitt gjennomført:

  • bussholdeplassen er flyttet nærmere perrongen,
  • sykkelparkeringen er utvidet,
  • et sykkelhus med adgangskontroll er satt opp, og
  • gang- og sykkelveier er forbedret.
Relevante lenker