Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Bærum

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Feb 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune har gjennomført en reisemiddelanalyse for trafikk tilknyttet  Sandvika. Analysen skal dokumentere hva fremtidig reisemiddelfordeling må være for å oppnå null-vekst målet for personbiltrafikken i området.