Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Bærum

Prosjektnavn: Mobilitetsstrategi for Bærum
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging

Bærum kommune har gjennomført en reisemiddelanalyse for trafikk tilknyttet  Sandvika. Analysen skal dokumentere hva fremtidig reisemiddelfordeling må være for å oppnå null-vekst målet for personbiltrafikken i området.