Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Fredrikstad kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsstrategi for Fredrikstad kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging