Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Fredrikstad kommune

Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: