Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter i Bergen – fase 2

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 960 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre flere prosjekter med mobilpunkter. Et mobilpunkt er et sted hvor det tilrettelegges for ulike typer miljøvennlige transportformer. På mobilpunktet er det enkelt å bytte mellom transportmidler som for eksempel fra sykkel til bildelingsbil, fra kollektiv til bysykkel, eller fra privat elbil til buss. På den måten får innbyggerne tilgang til sømløs, klimavennlig transport.

Resultater og erfaringer

Kommunen har bygget tre mobilpunkter, hvert med flere ladepunkter for elbil, sykkelstativer og nærhet til kollektivtrafikk og bysykler. Se sluttrapporten og vedlegget under for mer detaljer.

Prosjektet har hatt flere positive effekter, blant annet:

  • en merkbar bedre tilgang på delingsbiler, særlig elbiler
  • en tydelig nedgang i privatbiler i prosjektperioden
  • en viss økning i bruken av private elsykler
  • flere bysykkelstasjoner og økt bruk av bysykler
Relevante lenker