Klimasats-prosjekt

Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Prosjektnavn: Nettverk for lavutslipp Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk