Klimasats-prosjekt

Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: