Klimasats-prosjekt

Nidarvoll som ZEN-pilot

Prosjektnavn: Nidarvoll som ZEN-pilot
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM EIENDOM
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging