Klimasats-prosjekt

Nidarvoll som ZEN-pilot

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM EIENDOM
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: