Klimasats-prosjekt

Nordlandsparken

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: